Menu Close

Workshop 5: Udvikling af Verdensmåls Projekt Canvas

Grupperne arbejder direkte i en elektronisk version af ‘Verdensmål Projekt Canvas’, som deles af alle grupperne og som giver et godt overblik ift konstruktive diskussioner under processen.

‘Verdensmål Projekt Canvas’ er  inspireret af Alexander Osterwalder og Strategyns ‘Business Model Canvas’.

Canvasset  er blevet tilpasset, så grupperne kan bruge det som afsæt til at identificere nøglepartnere og nøgleaktiviteter og definere, hvordan deres projekt bedst muligt kan implementeres og bidrage til et eller flere Verdensmål.

Hvem og hvor mange vil projektet gavne og hvilke ressourcer, er der behov for? Kan politik og lovgivning muliggøre eller hindre en vellykket gennemførelse? Hvordan kan vi rejse finansiering til projektet?

Deltagerne arbejder direkte i en elektronisk version af ‘Verdensmål Projekt Canvas’, som deles af alle grupperne og giver et godt overblik ift konstruktive diskussioner under processen.

Du er velkommen til at kontakte Søren Kielgast på sk@gemba.dk eller +45 4036 5501 for yderligere information.