Menu Close

Vidensseminar om et mere bæredygtigt fødevaresystem i Greater Copenhagen

Københavns Madhus lagde rammer til, da Regionsformand Sophie Hæstorp Andersen og ‘Madfællesskabet’  for nyligt inviterede til Vidensseminar. Madfællesskabet er et samarbejde mellem Københavns Kommune, Lejre Kommune og Bornholms Kommune om at skabe et mere bæredygtige fødevaresystem baseret på kvalitet og økologi.

Ca. 40 topledere fra private og offentlige virksomheder bød ind med viden og praktiske erfaringer og GEMBA sikrede opsamlingen og dokumentationen med vores mødesystem – MeetingSphere.

GEMBA anvender MeetingSphere når et “almindelig” møde, en workshop eller en konference skal forandres til en begivenhed, der virkelig engagerer deltagerne og giver ejerskab og brugbare resultater, som et resultat af processen. Parret med en solid dagsorden og vores erfarne facilitatorer, accelererer vi processen og skaber og dokumenterer en effektiv og meningsfuld dialog.

Kontakt Søren Kielgastsk@gemba.dk eller +45 4036 5501, hvis du vil høre mere om hvordan, vi kan optimere dine møder.

img_6918