Gemba Innovation

Vi løser innovations udfordringerMeetingSphere er et universelt mødeværktøj som understøtter enhver form for møde – det kan være ‘face-to-face’ møder i møde- eller konferencelokalet eller online møder i real tid, når som helst eller hybrid møder, med en kombination af deltagere, som er fysisk tilstede og deltager som bidrager online. Hybridmøder reducerer mødeomkostningerne markant.

Skærmbillede 2014-08-24 10.20.21 Skærmbillede 2014-08-24 10.19.58 

Eksempler på MeetingSphere møder:

 • Interessentanalyse og inddragelse
 • Offentlig høring
 • Projekt kommunikation
 • Gruppe møder
 • Reviews
 • Stage gate og projektgennemgange
 • Kreativ problemløsning
 • Strategiudvikling
 • Kravsspecifikation
 • Tilbudsgivning
 • Change-, Quality- og Risk … Management
 • Virtuelle interaktive læringsrum
 • Fokusgrupper / Markedsanalyser
 • Business process support
 • Crime Scene – ‘Go GEMBA’