Gemba Innovation

Vi løser innovations udfordringerMeetingsSphere – GEMBA’s Inddragende Proces Metode

GEMBA anvender MeetingSphere når et “almindelig” møde, en workshop eller en konference skal forandres til en begivenhed, der virkelig engagerer deltagerne og giver ejerskab og brugbare resultater. Parret med en solid dagsorden og vores erfarne facilitatorer, accelererer vi processen og skaber og dokumenterer en effektiv og meningsfuld dialog.

Skærmbillede 2014-08-24 09.49.53Skærmbillede 2014-08-24 09.50.14
Fordele ved at bruge MeetingSphere

  • Hurtig og fuld deltagelse i gruppen eller teamet
  • Klar, koncis og uredigeret opsamling af ideer og meninger
  • Skjulte agendaer kommer frem i lyset
  • Ægte engagement blandt alle deltagere
  • Ideer og innovative nye muligheder afdækkes
  • Der skabes et kvalificeret beslutningsgrundlag
  • Deltagerme tager ejerskab til resultaterne
  • Professionel opsamling og dokumentation
  • MeetingSphere ændrer fundamentalt dynamikken fordi deltagerne bidrager anonymt – politiske barrierer som ofte begrænser antallet af nye input og ideer tilsidesættes.

Afhængigt af mål og udformning af sessionen, bruger vi vores metoder som en del af virksomhedens øvrige processer og input. Vores kunder oplever, at denne måde at arbejde på kan aktivere en mere ærlig og betydningsfuld dialog som giver deltagerne en følelse af klarhed og ejerskab.

Vigtigere er det, fordi vi fange alle bidrag, er vi i stand til at give øjeblikkelig feedback på sessionen, herunder dokumentere beslutninger og aftalte handlinger. Vi er normalt i stand til at give en indledende rapport med analyser og anbefalinger inden for én arbejdsdag i ethvert tænkeligt format.

Deltageres feedback fra en session er konsekvent positiv og imponerende; processen og værktøjer fungerer, fordi folk er i stand til at sige deres mening og komme til orde omkring de spørgsmål, der vedrører dem.

Kontakt Partner Søren Kielgast, sk@gemba.dk eller +45 4036 5501 og få et bud på hvordan vi kan ‘løfte’ dit næste møde.