Gemba Innovation

Vi løser innovations udfordringerZing er et innovativt værktøj, der har ændret den måde, vi faciliterer møder på.

Zing metoden sikrer, at alle i mødet kan se, hvad de andre deltagere tænker og skriver og hurtigt bygge videre på hinandens ideer. Hver af de små grupper sidder med et trådløst tastatur og er i stand til simultant at svare på spørgsmål. Individuelle bidrag kan være anonyme, alle har lige stor andel i diskussionen.

Zing er et effektivt til idéudvikling og sikrer maksimal udbytte for deltagerne. Samtidigt dokumenterer ZING samtlige input, som genereres under en brainstorm, så mødelederen hurtigt kan sende møderapporten ud til deltagerne.

Zing-metoden sikrer ejerskab hos deltagerne og giver dem de bedste forudsætninger for efterfølgende at eksekvere de ideer og planer, der bliver skabt under mødet.