Gemba Innovation

Vi løser innovations udfordringerIndsigt i brugernes problemstillinger kan være nøglen til innovation. Vi fokuserer på hvad den amerikanske innovationsforsker Clayton Christensen kalder brugernes ‘jobs-to-be-done’. Det som er besværligt eller tidskrævende for brugeren rummer ofte potentiale for nye løsninger.

GEMBA mestrer en vifte af metoder til at kortlægge brugernes behov. Nøglen til innovation ligger ofte i afdækning af de ikke-udtalte behov, som vi finder gennem observationsstudier, interviews og etnografisk analyse.

Vi har udviklet et unikt smartphone baseret værktøj 8ideasMobile, som øger kvaliteten og effektiviteten af bruger research – vi kan  indsamle og analysere større mængder ufiltrerede, kvalitative data med billeder, video, ideer mm. direkte fra brugerne.

Når det giver mening gennemfører vi også klassiske fokusgrupper og surveys, typisk når der er behov for at uddybe og kvantificere målgruppens behov.

I flere tilfælde benytter vi ’lead-user’ metoden til at afdække kundernes fremtidens behov. Lead-users – nøglebrugere – kan udpege behov og karakteristika ved fremtidige løsninger, der anvendes som retningspile for, hvor markedet bevæger sig hen.

Vores kompetencer:

  • Afdækning af brugernes umiddelbare og dybereliggende behov gennem observation, interviews og etnografisk analyse
  • Anvendelse og evt. implementering af vores smartphone baserede platform til observation og etnografisk analyse (8ideasMobile – aktivt link)
  • Ide- og konceptudvikling med inddragelse af brugere, kunder m.fl. (co-creation)
  • Etablering og ledelse af brugerpaneler
  • Brugerdreven innovation ved identificering og involvering af lead-users

Klik her hvis du ønsker at modtage mere information om Brugerinddragelse og Mobile research

[slider id=’572′ name=’8ideas Mobile’]