Gemba Innovation

Vi løser innovations udfordringerGEMBA Innovation har udviklet en effektiv metode for involvering af virksomhedens ledergruppe og nøglemedarbejdere i udformning og implementering af virksomhedens strategi for vækst og innovation.

GEMBA tilbyder:

  • Strategiforløb med ledelse og/eller bestyrelse
  • Identifikation af værdigrundlag, vision og strategiske mål
  • Afdækning og dokumentation af nye forretnings- og markedsområder
  • Udarbejdelse og implementering af handlingsplaner
  • Strategiworkshops i kombination med spændende team-building øvelser

Udbytte for virksomheden:

  • En bedre funderet – og dermed holdbar strategi
  • Ejerskab til og konsensus om strategiske beslutninger i ledelsen
  • En effektiv og spændende strategiproces
  • Fuld dokumentation fra alle workshops og steps i processen
  • Support til implementering af handlingsplanerne efter virksomhedens ønske

 

Klik her hvis du ønsker mere information om vores Strategiproces og strategi workshops.