Gemba Innovation

Vi løser innovations udfordringerGEMBA tilbyder følgende ydelser inden for Stage-Gate®:

Stage-Gate®

Design og implementering af jeres nye system til styring af processen fra ide til lancering. En end-to-end proces som sikrer fuld transparens, beslutningsprocesser mm. fra ide til lancering gennem fem faser med definerede gates, portfolio management mm.

Stage-Gate® Rapid

En mere enkel model af Stage-Gate® for virksomheder, der ikke har behov for en omfattende proces med mange faser og gates – men med samme transparente faseopdelte proces og med alt i tilhørende skabeloner, værktøjer, mødetyper, portfolio management etc..

Stage-Gate® NextGeneration

Typisk for virksomheder, der allerede har implementeret Stage-Gate® og som ønsker at videreudvikle dele af processen for at sikre hurtigere gennemløb, en mere adaptiv og agil måde at arbejde på mellem de enkelte gates.

Vores proces vil typisk følge tre steps, omfanget afhænger af jeres behov for at få en ny Stage-Gate® proces eller en renovering opgradering af en eksisterende proces:

Step 1       Diagnosticering
Vi laver en relativt hurtig diagnosticering af jeres behov, hvilke processer I har, hvad der virker og ikke virker, vi specificerer behovet for den nye proces og udvikler sammen med jer principper for jeres nye proces mm.

Step 2       Design
Den nye proces designes, typisk sammen med en intern task-force i virksomheden, så vi sikrer tilpasning til jeres organisation, eksisterende processer samt beslutningmodeller i virksomheden 

Step 3       Implementering
Vi implementerer jeres nye proces for at sikre buy-in på alle niveauer, fastsætter KPI’ere og sikrer dokumentation og projekt tracking. Vi medvirker i intern kommunikation, vi træner ledere og medarbejdere i roller, proces og værktøjer og vi bringer eksisterende projekter ind i systemet.

Du kan rekvirere uddybende beskrivelser af de enkelte steps her: STAGE-GATE®

Du er også velkommen til at kontakte Tomas Vedsmand på 40365502/tv@gemba.dk – eller – Søren Kielgast på 40365501/sk@gemba.dk