Gemba Innovation

Vi løser innovations udfordringerVi oplever at mange organisationer har behov for at udvikle en éntydig og enkel model for innovation, der virker i praksis og sikrer en optimal udnyttelse af virksomhedens investeringer i innovation. GEMBA har på baggrund af mange års erfaring og international best practice udviklet en innovationsmodel og -proces, inkl. procestrin, roller, metoder, skabeloner mm. Procesmodellen, der nemt kan tilpasses de fleste organisationer kan stå alene eller sættes foran Stage-Gate.

Ledelse af innovation stiller betydelige kompetencekrav til ledere og projektledere. Sammen med vores partnere træner vi ledere og projektledere i innovationsmodel, innovationsledelse samt innovative værktøjer og metoder. Målet  er at virksomhedens  ledere og projektledere tilegner sig kompetencer til effektivt at lede og drive innovations- og udviklingsaktiviteter i virksomheden. Målgruppen er innovations-, udviklings- og produktchefer samt projektledere.

Vores kompetencer:

  • Implementering af en innovationsmodel tilpasset organisationens behov inkl. processer, roller, metoder, skabeloner mm.
  • Træning i innovationsmodel, innovationsledelse, kreativitetsmetoder, innovativ projektledelse og idea management

Læs vores artikel om innovativ projektledelse: http://www.innovationmanagement.se/2013/02/04/making-ideation-a-part-of-the-innovation-project-machine/