Gemba Innovation

Vi løser innovations udfordringerGEMBA er eksperter i og medudviklere af idea management systemet 8ideas. 8ideas er en webbaseret innovations metode som systematisk inddrager medarbejdere, kunder, eksperter m.m. i løsningen af væsentlige udfordringer som virksomheden står med. 8ideas er udviklet til at løse udfordringer omkring innovation, men er lige så velegnet, når udfordringen er af mere organisatorisk eller økonomisk art.

Hvorfor 8ideas?

I dagens konkurrenceprægede erhvervsklima, er det nødvendigt at være i stand til at udnytte den samlede viden og praktiske erfaring i og omkring organisation hurtigt og effektivt, når der er behov for at løse større udfordringer, som virksomheden står med eller ideer til nye produkter og services, som virksomheden skal leve af i fremtiden.

For mange virksomheder – ikke mindst de, der arbejder globalt – er det nødvendigt med digitale løsninger for at overkomme udfordringer med tidszoner og for at reducere rejse- og opholdsomkostninger for deltagerne. Det er alt for dyrt at samle dem hver gang der skal udvikles ideer på nye produkter eller løsning af udfordringer. 8ideas bringer omkostningen pr. idé ned.

8ideas er 100% webbaseret og motiverer og accelererer idéudvikling og innovation i din organisation ved at inddrage medarbejdere, kunder, netværk, eksperter etc.

 • Udvikling af løsninger på store udfordringer
 • Kør tidsbegrænsede idé kampagner
 • Del viden, når der skal samarbejdes omkring større projekter
 • Udveksling af ideer og viden i faciliterede online netværksgrupper
 • Brug 8ideas i workshops, hvor man kombinerer plenummøder med gruppearbejde
 • Let at bruge for administratorer, facilitatorer og deltagere.

UPS’er:

 • Nemt, intuitivt, inddragende og transparent
 • Ingen licenser eller investering i SW eller HW – betal for den aktuelle brug
 • Kør udfordringer eller idékonkurrencer på 15 forskellige sprog
 • Identificere de mest innovative ressourcer blandt medarbejderne, lead-users og netværk
 • Brug 8ideas som frontend til din Stage Gate

 

Du kan læse mere om vores Idea Management løsning 8ideas på www.8ideas.dk eller rekvirere mere information her: Produktblad 8ideas Idea Management.