Gemba Innovation

Vi løser innovations udfordringerI challenge drevet innovation afgrænses innovationsprocessen skarpt mod at løse en veldefineret udfordring i en afgrænset periode. Målet er at skabe de bedst mulige ideer til produkter koncepter eller løsninger ved at skabe en høj intensitet i en afgrænset projektperiode. Resultatet er operationelt, så det kan udvikles eller direkte implementeres umiddelbart efter.

GEMBA Innovation har kompetence og erfaring i at lede og gennemføre challengedrevet innovationsprojekter inden for flere brancher og markeder.

Et typisk forløb indeholder hele eller dele af følgende steps :

  • Afdækning af nye markedsmuligheder med afsæt i kundernes behov
  • Ideudvikling af nye produkter, ydelser og processer
  • Konceptudvikling, hvor de bedste ideer modnes, prototypes og forretningsudvikles
  • Produktudvikling,, hvor de udvalgte koncepter indgår i udviklingsporteføljen

Vores kompetencer:

  • Gennemførelse af challenge drevet innovationsforløb i tæt samspil med virksomheden
  • Udvikling af en challenge drevet innovationsmodel i virksomheden
  • Træning og uddannelse af virksomhedens medarbejdere i challengedrevet innovation
  • Implementering af den challenge drevne idea management platform 8ideas (aktivt link) tilpasset organisationen

Klik her hvis du ønsker en kopi af vores White Paper om Challenge Driven Innovation