Gemba Innovation

Vi løser innovations udfordringerHar du et klart billede af innovationskulturen i din organisation? Om folk er motiverede til at involvere og engagere sig i innovation og komme med nye ideer? Om der er en ide-understøttende kultur? Og er du usikker på, hvad der kan gøres for at udvikle det?

Vi gennemfører en undersøgelse blandt medarbejdere og ledere, hvor vi måler på 10 faktorer, der er afgørende innovationskulturen. Metoden er baseret på international forskning af innovationsprocesser i hundreder af virksomheder gennemført af Professor Göran Ekvall.

Hvad får du?

  • En analyse af innovationskulturen i din organisation på 10 dimensioner, der er afgørende for en stærk eller svag innovationskultur
  • En dokumentation af hvor potentialet ligger for at styrke innovationskulturen blandt medarbejdere og ledere
  • Anbefalinger til, hvordan innovationskulturen kan styrkes i din organisation

Du får fuld dokumentation og et solidt grundlag for at udvikle eller booste innovationskulturen i din organisation. Det kan fx følges op af at udpege og træne ambassadører i innovation, skabe innovative teams, etablere en idé- og innovationsplatform som 8ideas, løfte innovationskulturen gennem en serie af innovative workshops mm.

Hvordan gør vi?

Vi beder medarbejdere og ledere i organisationen om at besvare et detaljeret elektronisk spørgeskema, som systematisk afdækker alle aspekter af innovationskulturen på 10 dimensioner

  • Vi analyserer data, herunder med muligheder for analyser på tværs af afdelinger, ledergrupper etc.
  • Vi udarbejder en kortfattet rapport med alle data i oversigtlige grafiske fremstillinger
  • Vi kommer med anbefalinger til målrettede initiativer der kan styrke innovationskulturen
  • Alla data kan besvares og holdes anonymt, hvis det ønskes.

Hvis du er interesseret i at vide mere om en 360 graders survey af innovationskulturen i din organisation, så er du velkommen til at kontakte Tomas Vedsmand på +45 4036 5502 eller på tv@gemba.dk.